skip to Main Content

AVÍS LEGAL

SINORCELL SLU, (des d’ara, també podrà ser nomenat com el prestador) compleix amb els requisits establerts en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i amb aquesta finalitat ha creat el següent avís legal.

Tota persona que accedeixi a la present pàgina web (www.sinorcell.com) assumeix i es compromet a l’observança i compliment de les presents condicions, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació. La navegació per la present pàgina web implica la perfecta comprensió i l’expressa acceptació de les presents condicions per part de l’usuari, i les modificacions que en les mateixes es produeixin.

INFORMACIÓ GENERAL

SINORCELL SLU,.
CIF: B20605572
Auzolan 2, 2ª planta
20303 Irún (Gipuzkoa)
Dades d’inscripció en Registre Mercantil: TOMO 1664, LIBRO 0, FOLIO 75, SECCION 8, HOJA SS-13399 INSCRIP. 1ª Sn.Sn 24-11-1997- NIF-B20605572
Telèfon: 943 66 62 83
Email: sinorcell@sinorcellcom

CONTINGUTS DE LA WEB

Amb caràcter general els serveis i continguts oferts a través d’aquest lloc web estaran disponibles en castellà, sense perjudici de la utilització d’altres idiomes, a reserva de SINORCELL. SINORCELL no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma del web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.
SINORCELL es reserva el dret d’efectuar lliurement i sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la present pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir els continguts i serveis que es presten, com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats, no responsabilitzant-se de les conseqüències que això pugui ocasionar als usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la present pàgina web, incloent sense caràcter limitador, textos, gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre als esmentats continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu són propietat de la titular del lloc web, o dels seus legítims propietaris, quedant reservats tots els drets sobre els mateixos. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts, en tot o en part, en qualsevol forma o mitjà, sigui mecànic, electrònic, reprogràfic o un altre, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense la prèvia autorització per escrit de SINORCELL o dels seus legítims propietaris. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de SINORCELL serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a SINORCELL i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests.

SINORCELL no serà responsable dels danys o perjudicis que es puguin derivar de la utilització dels continguts per part de les persones que accedeixen a aquest lloc web, o de la infracció per part dels mateixos de qualsevol disposició legal vigent.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant les dades de contacte facilitat s en el present document.

RESPONSABILITAT

Els usuaris que accedeixin a la present web ho faran conforme a la Llei, i s’obliguen en tot moment a no accedir-hi i als continguts de forma contrària a l’establerta i / o amb finalitats il·lícites, lesives de drets i llibertats de tercers , o que puguin malmetre, deteriorar, saturar o alentir el web, en perjudici de SINORCELL o de tercers usuaris.

SINORCELL podrà responsabilitzar als usuaris que fent un mal ús de la web, causessin danys o perjudicis a terceres persones.

SINORCELL s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el present lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

SINORCELL no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la present pàgina web.

En tot cas, SINORCELL manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, o si escau, retirarà immediatament la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats ompetentes el contingut en qüestió. En cas que l’usuari consideri que existeix en el present lloc web algun contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, es prega ho faci saber de forma immediata a titular de la pàgina web.

Els usuaris no faran ús dels continguts de la present web de forma contrària a la Llei, usos i costums i ordre públic, ni copiaran, distribuiran, difondran, transformaran, modificaran o manipularan aquests.

Tots els usuaris que coneguin alguna actuació que estigui deteriorant o pugui deteriorar el bon funcionament de la present pàgina web, modificar o alterar els continguts d’aquesta, ho hauran de comunicar immediatament a titular de la mateixa.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores a el dia. No obstant això, SINORCELL no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la present pàgina web.

MENORS D’EDAT

La plena responsabilitat respecte dels continguts i / o serveis als quals accedeixen els menors d’edat correspon a les persones a càrrec es troben.

ENLLAÇOS

El prestador no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços externs a llocs web de tercers o per la informació que els mateixos continguin, que poguessin incloure a la pàgina web, de manera que l’usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat a l’contingut i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos.

SINORCELL es reserva el dret de retirar qualsevol enllaç, quan en tingui coneixement de la il·licitud del seu contingut o que el mateix lesioni bens o drets de tercers.

SINORCELL no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin al web per a l’obertura d’altres. SINORCELL no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals puguin accedir els usuaris per mitjà d’aquests enllaços, ni de bon funcionament d’aquestes webs.

Back To Top
×Close search
Search