skip to Main Content

POLÍTICA DE PRIVACITAT

SINORCELL garanteix el compliment de les obligacions disposades en la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i en concret amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades.

A la pàgina web no es sol·liciten dades personals dels usuaris que la visiten, llevat de les dades que subministren per mitjà del correu electrònic de contacte o mitjançant l’emplenament del corresponent formulari, o bé per l’acceptació de la política de cookies del web.

L’usuari s’obliga a facilitar les dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant SINORCELL SLU el dret a excloure dels serveis prestats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions legals que es puguin exercitar.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

SINORCELL SLU,
CIF: B20605572
Auzolan 2, 2ª planta
20303 Irún (Gipuzkoa)
Telèfon: 943 66 62 83
Email: administracion@sinorcell.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades subministrades per correu electrònic o completant el corresponent formulari seran tractades per SINORCELL com a responsable del tractament per a contestar a les sol·licituds realitzades pels usuaris.

En el cas que l’usuari hagi acceptat mitjançant la marcació de la corresponent casella, se li enviaran comunicacions comercials relatives a productes i / o serveis de SINORCELL.

Posteriorment, l’usuari si no vol continuar rebent comunicacions comercials remeses per SINORCELL podeu clicar al link “Baixa” a qualsevol comunicació comercial electrònica.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual pels períodes legalment previstos, sense perjudici de la sol·licitud de supressió per l’interessat. A la data de finalització del contracte les dades seran bloquejats per tal d’impedir el seu tractament excepte per posar a disposició d’Administracions Públiques i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament i només durant el termini de prescripció d’aquestes responsabilitats .

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l’usuari a l’acceptar les presents condicions.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

SINORCELL informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es demanaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels usuaris.

Així mateix, SINORCELL té concertats contractes amb diferents proveïdors, que tracten les dades per compte de SINORCELL en cas que en la prestació d’un servei fos necessària la seva intervenció.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SINORCELL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits .

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se oposar-se a el tractament de les seves dades. SINORCELL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’usuari tindrà dret a la portabilitat, és a dir, al fet que les dades personals que hagués facilitat, es transmeten directament a un altre responsable en format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, quan tècnicament fos possible.

El titular de les dades, o el seu representant legal, acreditant la seva identitat poden exercir els drets esmentats dirigint un correu electrònic a l’adreça electrònica administracion@sinorcell.com o mitjançant correu postal a: Auzolan 2, 2a planta 20303 Irun Guipúscoa)

Podeu obtenir informació addicional sobre els seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en http://www.agpd.es o l’autoritat corresponent de país en el qual es trobi. Quan el titular dels drets no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels mateixos, pot reclamar l’assistència de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (o de l’autoritat corresponent) perquè l’exercici dels seus drets sigui efectiu, mitjançant la presentació de una Reclamació de Tutela de Drets (http://www.agpd.es)

SINORCELL garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets de previstos a la normativa en els termes que disposa la legislació vigent.

 

DIRECCIONS IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat de l’servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

Back To Top
×Close search
Search